WENDE

Werkgroep

ERFGOED

Nevele en Deelgemeenten, v.z.w.

Grote Heirenthoek 65 21 juli 2016

Voor deze kleine hoeve uit het begin van de 19° eeuw, maar wellicht zelfs ouder, loopt een openbaar onderzoek voor verbouwing. Meestal zijn dergelijke verbouwingen een synoniem voor sloop en/of ‘fermetteren’. We hopen dat de eigenaar respect tonen voor het verhaal en de authenticiteit van dit erfgoed. Het staat overigens in de officiële inventaris.   link

De soap rond Versnick is nog niet voorbij!  4 juli 2016

De onpartijdigheid van sommige mensen bij de Deputatie is dan toch twijfelachtig, ongeacht wat ze beweren. Aan dergelijke toestanden is ons steeds zeldzamer wordend patrimonium overgeleverd.    artikel

De eerste Wendekrant is bij de leden!   3 juli  2016

De eerste Wendekrant is uitgegeven en is (of wordt) bedeeld bij de leden van Wende. Iedereen kan hem echter lezen via deze site.  Hij verschijnt driemaandelijks. In september komt een miniversie uit voor alle Nevelaars. U krijgt hem dan in de bus. De bedoeling is om de leden te informeren over onze werking en activiteiten, de actualiteit in erfgoedland en de acties die we (moeten) voeren om de restjes van ons bouwkundig erfgoed te behoeden voor sloping door … projectontwikkelaars.

Provincie vriendjes met projectonwikkelaars?  2 juli  2016

Onlangs kwam aan het licht dat bepaalde députés van onze provincie kennelijk goede maatjes zijn met de projectonwikkelaars (waarvan de namen in een zekere krant vandaag gepubliceerd zijn). Hun eetfestijnen werden ruim gesponsord, met een vermelding tijdens de speech van de donateurs. Het is uitgerekend de provincie die de laatste jaren ons erfgoed met spoed lijkt te willen doen verdwijnen, aangezien slechts ‘van lokaal belang’. Wende klaagt al geruime tijd de houding van de Provincie in deze materie aan, en nu lijkt de waarheid aan het licht te komen. Wat hebben de Députés in onze gemeente al aangericht? Ik vermeld alvast de voormalige maalderij in Kerrebroek met bijhorende prachtige woning uit de 18° eeuw, de woningen in Merendreedorp 16 en 18. Steeds weerkerend argument: de gebouwen zijn ‘slechts’ van ‘lokaal’ belang. Indien Nevele elk erfgoed van lokaal belang moet laten schieten, zal er niets overblijven! Een voorbeeld is de toestand aan de kust.  Artikel deredactie.be     Knack   demorgen.be

Een halve kapel te koop!!!      30 mei 2016

In de Langemunt te Nevele is het nr 21 te koop. Op het eerste gezicht een gewoon huis met geen erfgoedwaarde. Maar kenners weten beter: hier zit een complete halve (…)kapel onder uit de 16° eeuw. Zij is het restant van het voormalig klooster van de Grauwe Zusters Penitenten. Beneden is omzeggens niets behouden (op de dikke muren na), maar op de verdieping ziet men nog de consoles van het gewelf en op zolder is het complete kapelgewelf nog intact aanwezig. We dringen erop aan om dit relict, dat tot de belangrijkse van Nevele behoort, te respecteren.   FOTOREEKS

WENDEKRANT ONLINE!  25 mei 2016

De Eerste Wendekrant staat online. De leden van Wende ontvangen binnenkort de eerste gedrukte versie.

Bestendige Deputatie andermaal genadeloos voor ons erfgoed  24 mei 2016

Ondanks het advies van Onroerend Erfgoed, de Gemeentelijke Erfgoedraad en de weigering van onze Gemeentelijke overheid geeft, nog maar eens, de Deputatie toestemming tot het slopen van een waardevolle achttiende-eeuwse woning. Het gaat maar door! Nieuwetuinstraat 3 te Hansbeke.

Is dit het nieuwe toekomstbeeld van onze

dorpskernen?   24 mei 2016     FOTO

In onze dorpskernen zien we de huizen en het erfgoed verdwijnen om plaats te maken voor appartementen.

Wilt men dat onze dorpen er allemaal ZO gaan uitzien? (foto rechts, Langemunt, en dan heb je Landegem nog niet gezien).

DE RESULTATEN OVER HET ONDERZOEK OP HET RELIEK VAN GEROLF IN BOEKWERK UITGEGEVEN. 20 mei 2016

Wie interesse heeft in deze publicatie van Wende kan overschrijven met vermelding “Gerolf” op rekening BE42 8902 6408 4854 van                 vzw Wende .

De ledenprijsprijs bedraagt 12 euro.

Niet leden betalen 15 euro.

We bezorgen u de publicatie na ontvangst betaling.

Huis Biezestraat 27 Merendree te koop!

14 mei 2016

De beschermde hoeve heeft een terrein van 1,5 ha erbij, in een schitterend ankergebied. Wie het goed verwerft, zal er een kluif aan hebben om het te restaureren. Het woonhuis meet 8,5 op 19,5 m en de schuur is 30 m lang. Woning uit 1823, met een serre en druivelaar. Binnen een mix van 18°-eeuwse en 19°-eeuwse stijlelementen. Muren anderhalve baksteen dik, kruis-metselverband. Resten van muurvlechten. Binnen is alles min of meer origineel (op een aantal vloeren na). We wensen de kopers succes met dit prachtig goed. Hopelijk wordt het goed gerestaureerd. Ruimte genoeg, bijbouwen is niet nodig!

 Foto’s hier.

Persconferentie met veel belangstelling

 13 mei 2016

Er was een ruime belangstelling voor de persconferentie over onze nieuwe publicatie over Gerolf, die gezamenlijk werd gehouden door de Heemkundige Kring van Drongen, Dronghine, en Wende, in samenwerking met de kerkraad.  Sprekers waren de voorzitter van Wende, de voorzitter van Dronghine en Anton Ervynck, een autoriteit op het vlak van historiek. Wij danken allen die hebben meegewerkt aan het succes. De uitgave is voor 15 euro verkrijgbaar bij  Raymond Bossier (zie mailadres hiernaast). 

Foto’s hier.

 

Onthullende studie te koop bij Wende €12 leden, €15 niet-leden

 vzw.wende@gmail.com

Uit ‘ikgabouwen.knack.be’