WENDE

Werkgroep

ERFGOED

Nevele en Deelgemeenten, v.z.w.

Apotheek in Vosselare gerestaureerd  21 okt 2016

 

Op 21 oktober 2016 presenteert het gerestaureerde huis uit 1889 zich op een positieve manier. Een voorbeeld voor toekomstige projecten. Proficiat.

 

Appartementenstad Nevele         20 okt 2016

Iedereen heeft het al gezien: de skyline van Nevele wordt een verzameling appartementen. De vergelijking met de Belgische kust dringt zich op...De Paterij, een heel fraaie site en een uniek erfgoed, is geheel verborgen door een gigantische muur van hokjes, waarin straks tientallen mensen zullen wonen, en uitkijken naar de hokjes aan de overkant. Had de burgemeester niet een aantal jaren geleden beloofd om hier een halt aan toe te roepen? In ieder geval bestaat niets meer dat aan onze beroemde zusters Loveling herinnert. De woning (een modernistische unieke woning) met de gedenkplaat zijn verdwenen onder het beton en het Ytong. ‘Dader’: Groep MONUMENT. Hoe cynisch kan het zijn?

Kerrebroek: een typische woning weg  20 okt 2016

We hebben het niet in de inventaris gekregen, maar het is toch een beeldbepalend gebouw, de langgevelhoeve aan Kerrebroek 92.  Het betreft hier misschien een woning uit XIX met een kern uit XVIII,  refererend naar de typische rode, platte baksteen in de zijgevel.  De woning zal wellicht vervangen worden door één van de fraaie Vlaamse nieuwe lichting. Wat we daarmee bedoelen staat in dezelfde rij.

Lotenhulle: enkel de kelder en de voute blijven

29 sep 16

Een beeldbepalende achttiende-eeuwse woning (uit de inventaris) is na lang dralen toch gesloopt. Bizar genoeg steekt de kelder met de vloer van de vroegere voute nog uit de grond. Misschien wordt dit relict toch behouden.    fotoblad

Weer een erfgoed dat verdwijnt...bij de buren

29 sep 2016   De Lostraat is het verlengde van de Lostraat in Merendree, en op de hoek met Lobrug staat een gebouw dat door elke passant wel is opgemerkt: een bijzonder fraaie, goed gebouwde en verlichte burgerwoning met een mansardedak met leien bedekking. Het wordt gesloopt en vervangen door een tweewoonst.  Een uniek patrimonium voor altijd weg. Doodzonde.   Foto’s

 

Concert van Wende: daverend succes!

Het concert ter gelegenheid van het tienjarig jubileum van Wende was een groot succes. De zaal was vol. Mensen van overal en ook uit de erfgoedwereld kwamen luisteren en napraten. Het niveau van de muzikanten was bijzonder hoog, daar was iedereen het over eens.

Pieter Dhoore aan de piano en Serpahine Stragier op de cello bewijzen dat ze bijzonder talentvol zijn en een publiek kunnen boeien. Proficiat!

Dank aan de vele helpende handen van Wende, en niet enkel uit het bestuur.

FOTOREEKS

 

EERSTE NEVELSE ARCHITECTUURPRIJS!   24 sep

De allereerste architectuurprijs voor een nieuwbouw werd uitgereikt door de Gemeente Nevele aan de heer De Vos, in de Merendreestraat 7 in Hansbeke. De professionele jury heeft het project bekroond omwille van de creatieve oplossingen die gebruikt zijn om het moeilijk te bebouwen perceel toch in te richten. De woning voegt zich goed in de      dorpsuirbreiding in en de aanpak is volgens de jury intelligent.  Zowel de bouwheer als de      architect van het bureau CAAN-architecten ontvangen elk 500 euro.

 

Jubileumkrantje wende aan elke Nevelaar bedeeld                                18 sep 2016

De afgelopen week heeft elke Nevelaar normaal gezien de  Wendekrant, de                     jubileumeditie, in de bus gekregen. Wij willen daarmee onze bekendheid bij ons publiek vergroten en het concert promoten. Het krantje wordt driemaandelijks aan alle leden bezorgd, in een iets grotere versie. In het jubileumkrantje wordt ook uit de doeken      gedaan wat onze doelstellingen zijn. Er staan tevens een paar voorbeelden in van         geslaagde restauraties.

Hier downloaden!

Lindestraat 6 wordt met respect gerestaureerd    21sep 2016

In de Lindestraat te Hansbeke, een zijstraat van Hansbekedorp, staat een fraaie           tweewoonst uit 1771. Dit weten we door de haardbalk met datum in het nr.6, die in het nr.8 terugkomt, de huizen lijken in spiegelbeeld gebouwd. In het nr 6 zijn de voutekamer en de kelder met tongewelf behouden. De woning heeft veel bouwelementen uit de 18° eeuw bewaard, waaronder de gehele balkenlaag met versieringen, en dit geldt ook voor de buurwoning. De eigenaar gaat het huis perfect restaureren (hij heeft ook Kerrebroek 90 op fantastische wijze gerenoveerd), en we hopen dat de nieuwe eigenaar van nr 8 dit ook zal doen. Het nr 6 en Kerrebroek 90 zijn alleszins kanshebbers voor de Wendeprijs 2017.

Foto’s.

Hansbekedorp 19 krijgt een mooie restauratie!21sep 2016

Bij een prospectie merkten we dat de langgevelwoning in Hansbekedorp 19 in volle     restauratie is. De in oorsprong 18°-eeuwse woning had een beraapte gevel en blokramen. De beraping werd verwijderd en een paar staaltjes die nog behouden zijn laten ons      vermoeden dat er een nieuwe laag zal aangebracht worden. De ramen zijn compleet     opnieuw gemaakt. Na een controle van ons foto-archief merkten we dat zij de perfecte copie zijn van de oude, zeer verzorgd. We wensen de eigenaar een succesvolle renovatie toe en hopen dat hij zich kandidaat stelt voor de Wendeprijs 2017.

Foto’s

Grote Heirenthoek 65                             21 september 2016

Voor deze kleine hoeve uit het begin van de 19° eeuw, maar wellicht zelfs ouder, loopt een openbaar onderzoek voor verbouwing. Meestal zijn dergelijke            verbouwingen een synoniem voor sloop en/of ‘fermetteren’. We hopen dat de eigenaar respect tonen voor het verhaal en de authenticiteit van dit erfgoed. Het staat overigens in de officiële inventaris. 

De Gemeentelijke Erfgoedraad heeft laatst een ongunstig advies gegeven voor de aangevraagde verbouwing, die niets heel zou laten van de oorspronkelijke         erfgoedwaarde.

 link

 

Lindestraat 6

Hansbekedorp 19

Grote Heirenthoek 65