WENDE

Werkgroep

ERFGOED

Nevele en Deelgemeenten, v.z.w.

WENDEKRANT ONLINE!  25 mei 2016

De Eerste Wendekrant staat online. De leden van Wende ontvangen binnenkort de eerste gedrukte versie.

Bestendige Deputatie andermaal genadeloos voor ons erfgoed  24 mei 2016

Ondanks het advies van Onroerend Erfgoed, de Gemeentelijke Erfgoedraad en de weigering van onze Gemeentelijke overheid geeft, nog maar eens, de Deputatie toestemming tot het slopen van een waardevolle achttiende-eeuwse woning. Het gaat maar door! Nieuwetuinstraat 3 te Hansbeke.

Is dit het nieuwe toekomstbeeld van onze

dorpskernen?   24 mei 2016

In onze dorpskernen zien we de huizen en het erfgoed verdwijnen om plaats te maken voor appartementen.

Wilt men dat onze dorpen er allemaal ZO gaan uitzien? (foto rechts, Langemunt, en dan heb je Landegem nog niet gezien).

DE RESULTATEN OVER HET ONDERZOEK OP HET RELIEK VAN GEROLF IN BOEKWERK UITGEGEVEN. 20 mei 2016

Wie interesse heeft in deze publicatie van Wende kan overschrijven met vermelding “Gerolf” op rekening BE42 8902 6408 4854 van                 vzw Wende .

De ledenprijsprijs bedraagt 12 euro.

Niet leden betalen 15 euro.

We bezorgen u de publicatie na ontvangst betaling.

Huis Biezestraat 27 Merendree te koop!

14 mei 2016

De beschermde hoeve heeft een terrein van 1,5 ha erbij, in een schitterend ankergebied. Wie het goed verwerft, zal er een kluif aan hebben om het te restaureren. Het woonhuis meet 8,5 op 19,5 m en de schuur is 30 m lang. Woning uit 1823, met een serre en druivelaar. Binnen een mix van 18°-eeuwse en 19°-eeuwse stijlelementen. Muren anderhalve baksteen dik, kruis-metselverband. Resten van muurvlechten. Binnen is alles min of meer origineel (op een aantal vloeren na). We wensen de kopers succes met dit prachtig goed. Hopelijk wordt het goed gerestaureerd. Ruimte genoeg, bijbouwen is niet nodig!

 Foto’s hier.

Persconferentie met veel belangstelling

 13 mei 2016

Er was een ruime belangstelling voor de persconferentie over onze nieuwe publicatie over Gerolf, die gezamenlijk werd gehouden door de Heemkundige Kring van Drongen, Dronghine, en Wende, in samenwerking met de kerkraad.  Sprekers waren de voorzitter van Wende, de voorzitter van Dronghine en Anton Ervynck, een autoriteit op het vlak van historiek. Wij danken allen die hebben meegewerkt aan het succes. De uitgave is voor 15 euro verkrijgbaar bij  Raymond Bossier (zie mailadres hiernaast). 

Foto’s hier.

 

Erfgoedraad verplaatst naar 13 juni    3 mei 2016

De eerstvolgende Erfgoedraad wordt verplaatst naar 13 juni, 20 u. Hopen dat we klaarheid krijgen in het dossier ‘Minard’ te Meire.

Gevel Langemunt behouden    3 mei 2016

In het begin van de Langemunt te Vosselare staat een rij mooie arbeiderswoningen met een aantal trapgevels uit de 19° eeuw, een homogeen geheel. Het eerste huis naast Aldi behoudt zijn gevel. We hebben opgemerkt dat men met respect voor de originele fries doormetselt in de zijgevel: proficiat!

Nieuwe Voorzitter!                     April 2016

Onze trouwe voorzitter Ivo Verhaeghe gaat het wat  rustiger aan doen, en besloot om zich uit de Raad van Bestuur terug te trekken.

Hij is quasi onvervangbaar, maar Wende gaat door en Ivo zal ons blijven ondersteunen. Hartelijk dank voor al je inzet, Ivo, en we zijn ook  dankbaar voor wat we allemaal van jou hebben geleerd.

De nieuwe voorzitter is echt wel nieuw!

Het nieuwe gezicht van Wende is Sarah Dhoore uit   Vosselare, 26 jaar oud en bijzonder enthousiast. Zij zal Wende een nieuwe boost geven, en het imago  verjongen.

Erfgoed beschermen is niet zo’n dankbare opdracht, maar Sarah gaat ervoor.

Welkom Sarah, en je kan op ons rekenen.

 

Samenwerken met andere verenigingen

 april 2016

Onze strijd tegen de kaalslag van ons erfgoed kan men niet alleen. We zijn begonnen met contacten te leggen met andere erfgoedverenigingen, vooral zij die het onroerend erfgoed willen beschermen, om een front te vormen tegen de onheuse beslissingen van de Bestendige Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen. We hebben contacten gelegd met Zwalm en met Zomergem. En er volgen er nog meer. Front vormen tegen de afbraak van het laatste bouwkundig erfgoed.

 

Zaak dienstgebouwen Meirekasteel  april 2016

De eigenaar van de site heeft geen bouwovertreding begaan. De slopingsaanvraag is NIET NAAR DE GER of naar de gemeente gegaan! De gemeente heeft zelfs geen advies gevraagd aan Bouwkundig Erfgoed, omdat ze niet op de hoogte was! Wie was dat dan wel? Dat gaan we nu uitspitten tot op de bodem. De gebouwen waren ontworpen door architect Minard en zeer waardevol, zoniet belangrijk. Ze zijn verdwenen. Zeer recentelijk.

Poesele is er weer drie kwijt!!!          April 2016

Dit kleine dorpje heeft niet al teveel reserve aan erfgoed meer over. Gelukkig is er de mooie kerk en is het voormalig gemeentehuis gerestaureerd. Maar onlangs verdwenen MAAR LIEFST DRIE erfgoederen, waarvan er niet één in de bouwkundige inventaris was vermeld, wellicht per vergissing. Het gaat om een huis in de Beentjesstraat (nabij de site Afschrift) uit de 17° eeuw (in kern), een huis in de Oudekerkstraat 3 (achterin, achttiende-eeuws in goede staat), een woning in de Mortierstraat 4 (kern van achttiende eeuw, het meeste nog aanwezig)

 

Contact


Secretariaat: Karmenhoekstraat 6 – 9850 Nevele (Hansbeke)
tel. 09 371 73 48


raymond.bossier@skynet.be
rudidhoore@gmail.com

sarahdhoore@hotmail.com

NEVELE

REGELGEVING

Beschermende maatregelen

 

decreet   (must see!)

 

Komt jouw eigendom voor in de vastgestelde lijst, dan gelden vijf wettelijke rechtsgevolgen. Vier van de vijf rechtsgevolgen zijn belangrijk voor particuliere eigenaars.

1 Voor gebouwen uit de vastgestelde lijst mag je afwijken van de normen rond energieprestatie en binnenklimaat, als dat nodig is om de erfgoedwaarde van het pand in stand te houden.

2 Zonevreemde gebouwen uit de vastgestelde lijst kunnen gemakkelijker een nieuwe functie krijgen. Zo kan een leegstaande hoeve bijvoorbeeld een woonfunctie krijgen, ook al ligt hij in agrarisch gebied.

3 Wanneer je een gebouw uit de vastgestelde lijst wil afbreken, heb je een stedenbouwkundige vergunning nodig. De aanvrager van de sloopvergunning dient ,moet een extra exemplaar van het dossier met bijkomend fotomateriaal indienen. De gemeente kan de sloopvergunning alleen uitreiken, nadat zij advies heeft gevraagd over de erfgoedwaarden van het gebouw.

4 Ook wanneer je zonnepanelen of een zonneboiler wil plaatsen, heb je een stedenbouwkundige vergunning nodig.

5 Bij gebouwen in de inventaris wordt sociale huisvesting door renovatie gestimuleerd. In de sociale-woningbouw geldt de regel dat kosten voor renovatie maximaal 80% mogen bedragen van de prijs voor een nieuwbouw van dezelfde omvang. Als de renovatiekosten meer bedragen, moet het gebouw worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Voor gebouwen uit de lijst geldt die 80% regel niet.