doelstellingen

In Nevele het archeologisch, bouwkundig en
landschappelijk erfgoed beschermen voor de huidige en de toekomstige generaties.

De gevoeligheid voor het plaatselijk patrimonium verhogen.

Meewerken aan een beleidsvisie die zorg draagt voor het onroerend erfgoed.

Meer doen dan het uitstallen van het verleden door het cultureel erfgoed een plaats te geven in de actuele maatschappelijke omgeving.

Nevele verder ontwikkelen tot een aangename en levendige gemeente die respect heeft voor de sporen van het verleden.