Geactualiseerde Inventaris Erfgoed Nevele

inventaris zoals vastgesteld door de Gemeentelijke erfgoedraad in 2010

VIOE= opgenomen in de lijst van het Vlaamse inventaris onroerend erfgoed
GER= Door de gemeentelijke erfgoedraad waardevol erfgoed bevonden.
ANKERPL= gelegen in een ankergebied
BESCH= beschermd monument
DORPSG= deel uit makend van het beschertmd dorpsgezicht
SCHRAP= deel uitmakend van de Vioe-inventaris doch niet meer bestaande of geen erfgoedwaarde meer bezittend.

999

 

Een nieuw instrument voor een nieuw erfgoedbeleid

Het basisinstrument voor een erfgoedbeleid is de VIOE-inventaris, afgeleid van 'Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen'. Het kreeg sinds 20 september 2010 ook een wettelijk karakter. Veel van de daarin beschreven erfgoedobjecten werden ondertussen gesloopt of verloren zoveel aan waarde dat zij niet meer in aanmerking kunnen komen voor de erfgoednotatie.
Om een beter en nauwkeuriger werkinstrument ter beschikking te hebben werd,op vraag van het gemeentebestuur, deze inventaris geactualiseerd. Vooraleer deze items opnieuw als erfgoed te 'labelen', werd door de erfgoedraad nagegaan in welke mate deze nog bestaande relicten enige waarde hebben. Vandaar dat erfgoed uit de VIOE- inventaris soms niet meer op deze lijst voorkomt of geschrapt dient te worden. De "GER" brengt over dit geschrapte erfgoed in de toekomst geen verder advies meer uit.

De opname in deze herwerkte actuele lijst van het bouwkundig erfgoed betekent voor elk van de erfgoedobjecten dat zij een vorm van vrijwaring voor de toekomst genieten.
Die bescherming verdienen zij meestal niet door een historische particulariteit maar eerder doordat, algemeen,het verleden met een herinneringswaarde wordt verrijkt.
De erfgoednotatie die zij meekrijgen is niet enkel louter beschrijvend. Bescherming voor deze objecten veronderstelt ook reële inzet en maatregelen en een aparte uitzonderlijke behandeling. De erfgoedobjecten vragen niet enkel om waardering en enige piëteit, maar ook om een kans ingeweven te worden in het hedendaagse leven.
Met andere woorden, vandaag vragen zij de deelname aan een nieuwe leven waarin zij terloops op lossen wijze naar 'vroeger' en 'toen' kunnen verwijzen.
Juist in het zoeken naar die kansen -een toekomst voor het verleden-zal de GER het gemeentebestuur verder adviseren en bijstaan. Deze geactualiseerde inventaris is daar de basis voor.