Landegem

inventaris

Baarlestraat 5

Oude hoeve gelegen juist op de grens met Drongen. Ten Z.W., boerenhuis van één bouwl. Onder zadeldak (pannen, n ⊥straat) met vernieuwde bakstenen voorgevel, r. zijgevel d.m.v. muurankers gedateerd 1752 (?).
Ten N., ruime dwarsschuur van tien trav. Onder overkragend zadeldak (pannen, n // straat); uit XIX. Aan straatzijde enkel geopend met één rondboogvormige doorrit.
Ten W., bakhuis en iets verderop open paalschuur.
VIOE. GER

Bovenstraat 1

Boerenarbeidershuisje op de hoek met de Kerkstraat. Langgestrekt huis van vier trav. en r. aanleunende stalletjes. Gewitte gevels op gepikte plint onder zadeldak (pannen, n // straat). Twee vernieuwde rechth. vensters en rechth. deurtjes. Stal met blinde straatgevel.
VIOE.

Bovenstraat 3

Boerenarbeidershuisje van vijf trav. (?) en één bouwl. onder overkragend zadeldak (pannen, n // zadeldak), uit XIX A. Gewitte gevel op gepikte plint. Rechth. deur en beluikte vensters onder houten latei.
VIOE. GER

Bovenstraat 7

Gekoppelde en alleenstaande arbeidershuisjes vermoedelijk uit XIX A met bakstenen (nr. 7, 9) en gewitte gevels van één bouwl. onder zadeldak (pannen). Schuin ingeplant t.o.v. de gebogen rooilijn, achter kleine voortuintjes. Rechth., beluikte vensters en deur.
VIOE.

Bovenstraat 22

Boerenarbeiderswoning met 3 traveeën onder zadeldak.
Bakstenen gevel met licht getoogde vensters waarvan de luiken verwijderd werden. Gecementeerde plint. Aflijnende baksteenfries onder de dakgoot. Behouden schrijnwerk en voordeur. In de zijgevels rondboogvensters met bakstenen regenlijstjes
GER

Bovenstraat 61 (vroeger Vosselarestraat)

Burgerhuis van twee trav. en twee bouwl. onder zadeldak (pannen, n // straat); uit begin XX. Voortuintje met gietijzeren afsluiting. Gevel met witte faïencesteentjes met banden en bekronend bloemenfries. Op borstwering faïencetableau met fruit. Dit laatste is verwijderd wegens de gewijzigde voorgevel.
VIOE.

Bovenstraat 65, (vroeger Vosselarestraat)

Voormalig café "In de Linde", gelegen op het kruispunt met de Bovenstraat, met lindeboom voor het huis. Bakstenen XIX-huisje van drie trav. en één bouwl. met pannendak. Rechth. vensters en deur met betonnen latei. Deur in de afgekante hoektrav. met inscriptie van de huisnaam op de latei.
SCHRAP

Broekstraat 8

"t Lang Hof." Hoeve met losstaande bestanddelen op erf afgescheiden door beek en groengeschilderd ijzeren hek. Vermoedelijk XIX-woonhuis van vier trav. met beraapte gevel op gecementeerde plint onder overkragend zadeldak. Rechth. vensters en deur met witgeschilderd houtwerk gevat in witbepleisterde vlakke omlijsting. R. venster van opkamer boven keldervenster. Laag afhellend dakschild boven keuken. Steekpomp voor het huis. In 2010 geheel gewijzigd aangetroffen.
VIOE.

Brouwerijstraat 26

Boerenarbeidershuisje in omhaagd tuintje, van vier trav. en één bouwl. onder overkragend zadeldak (mechanische pannen, n ⊥ straat); naar verluidt wederopgebouwd na W.O. I met o.m. recuperatiemateriaal (hout) van de gesloopte brouwerij. Neotraditioneel huis met bakstenen gevel op gecementeerde plint. Rechth. vensters, vlg. model van oude houten kruiskozijnen hier met witte persiennes. Witgeschilderde kordon ter hoogte van de lateien. Rondboogdeur. Uitgesneden modillons onder dakschild.
VIOE.

Dennendreef 14

Ruime burgerwoning in omhaagde tuin, toegankelijk via ijzeren hek tussen gemetste en gecementeerde hekstijlen. 2 bouwlagen en wolfsdak, 6 trav. met rechthoekige vensters. Driehoekig fronton boven middelste 2 trav. Gecementeerde voorgevel. Vermoedelijk XIXd of XXa.
Vernieuwd dak. 

GER.

Gaverstraat 3

Langgestrekt hoevetje, thans onbewoond en gebruikt als berghok, opklimmend tot eind XVIII of begin XIX. Naar Z. georiënteerd, witgekalkt geveltje op gepikte plint van zes trav. en één bouwl. onder zadeldak (pannen, n ⊥ straat). Beluikte houten bolkozijnen. Getoogd deurtje. Uitgesneden modillons onder overkragend zadeldak. R. en l. aanleunende trav. en stallen.
VIOE.

Gaverstraat 4

Hoeve met losstaande bestanddelen; opklimmend tot XVIIId. Gelegen op groot erf aan de grens met Nevele. Boerenhuis met grijsgeschilderde gevel van zes trav. en één bouwl. Onder pannendak. Naar Z. gerichte gevel op gepikte plint. Beluikte rechth. vensters met vernieuwd houtwerk. Getoogde deurtjes in uitspringende bakstenen omlijsting op neuten met oren en waterlijst in derde en zesde trav., l.g. gedicht. Gedeeltelijk behouden l. zijaandak. L. aangebouwde stal en duivenhok van twee bouwl. onder zadeldak. R. nieuw gedeelte van woonhuis.
Ten W., grote dwarsschuur met in het steile dak hoger opgetrokken inrijpoort. Ten Z., oud bakhuis met witgeschilderde gevel afgewerkt met muurvlechtingen
VIOE.

Grote Heirenthoek 55-57

Omgrachte buitenplaats, voorheen eigendom van advocaat en volksvertegenwoordiger Arthur Buysse, broer van de schrijver Cyriel Buysse uit Nevele, ijzeren hek over walbrugje. Vermoedelijk eerst een oude hoeve (zie achtergevel), uitgebreid in XVIII met een voorbouw en in XIX B met hoektorentjes. Voorgevel, thans voorzien van een witte bakstenen bekleding. Rechth. deur in arduinen laat-classicistische omlijsting met flankerende pilastertjes. Rechth. vensters met vernieuwd houtwerk en persiennes. Pseudo-mansardedak (leien) met dakvenster bekroond met gebogen fronton en twee klimmende dakkapellen. Twee hoektorentjes onder peerspits: l. torentje oorspronkelijk bepleisterd en polygonaal met houten uitbouw op de bovenverd. en r. rond en gecementeerd torentje. R. zijgevel met nieuwe bakstenen bekleding. L. oculi op de benedenverd. en in de geveltop. Achterbouw van twee bouwl. onder plat dak. Gecementeerde en verankerde gevels versterkt met steunbeertjes. Houten, beluikte bolkozijnen met diefijzers op de begane grond. In r. zijgevel rondboogdeurtje.
Ten Z.W., later opgetrokken dienstgebouw, thans gedeeltelijk in gebruik als woning.
VIOE.

Grote Heirenthoek 65

Arbeidershuisje van vier trav. en één bouwl. onder overkragend zadeldak (pannen, n ⊥ straat), uit XIX. Witgeschilderde gevel op gepikte plint. Getoogde vensters met luiken met hartvormige lichtopening. Rondboogdeur met erboven verzekeringsplaatje van "Anvers", r. ervan sporen van gedichte deur. R. zijgevel met muurvlechtingen. R. zijaanbouwsel onder lessenaarsdak. L. aangebouwd stalletje onder doorlopend zadeldak. Interieur. Eiken balkenzoldering.
VIOE.

Grote Heirenthoek 26

Thans z.g. "'t Schaaphof". Hoeve met losstaande bestanddelen in U-vorm gegroepeerd rondom begraasd erf met gracht en haag; toegankelijk via wit ijzeren hek tussen betonnen pijlers.
Ten N., bakstenen boerenhuis van zeven trav. en één bouwl. onder zadeldak (pannen, n ⊥ straat) met klokkenstoel; wederopgebouwd na W.O. I. Gecementeerde plint. Licht getoogde vensters met witte persiennes. Zijgevels afgewerkt met getrapt fries.
Ten O., oudere schuur met twee grote poorten onder afgewolfd zadeldak (pannen, n // straat). Ten W., grote stal in dezelfde stijl en vermoedelijk in dezelfde periode opgetrokken als het woonhuis.
VIOE.

Grote Heirenthoek 25

Hoeve met losstaande bestanddelen op omhaagd erf, uit eind XVIII. Gelegen tussen Grote en Kleine Heirenthoek, met ijzeren toegangshekken in beide straten. Begraasd erf met twee appelaars voor het woonhuis.
Ten N., bakstenen boerenhuis van zeven trav. en één bouwl. onder zadeldak (pannen, n ⊥ straat). Gecementeerde plint. Later aangepaste licht getoogde vensters, op arduinen dorpel met persiennes. Gekoppelde deurtjes: l. getoogd deurtje, thans gedicht, r. rechth. deur (gewijzigd in XX a), geflankeerd door pilastertjes met gecanneleerd kapiteeltje. Naar verluidt zou de l. trav. (twee vensters en een gedichte deur) een weefkamer geweest zijn. L. zijgevel met aandak gecementeerd. R., geschilderde zijgevel met zolderluik, afgewerkt met muurvlechtingen. Geschilderde achtergevel met venster van opkamer en centraal, uitgebreid gedeelte met keuken onder lager afhellend dakschild.
Interieur. Deur naar de keuken, op het einde van de gang, bekroond met in imitatiemarmer geschilderde niskapel met O.-L.-Vrouwebeeld. In woonkamer: oude nu behangen schouw en eiken zoldering; moerbalk met balkzoolversiering.
Ten Z., grote dwarsschuur met origineel gebint onder zadeldak (pannen, n // straat); ervoor mestvaalt en notelaar. Binnenin baksteentje met inscriptie "V.D.Putte 1906".
Ten O., vroegere runderstal nu varkensstal. R., naast het huis, begroeide aardappelkelder. Ten N.W., bakhuisje met ernaast houtstapel.
VIOE.

Haarkenstraat 17

Hoeve met losstaande bestanddelen vermoedelijk uit XVIII op begraasd en beboomd erf gelegen in straatbocht. Ten W., boerenhuis van negen trav. en één bouwl. onder zadeldak (pannen) met grotendeels aangepaste voorgevel. Twee l. trav. in baksteen met venster en deur werden vermoedelijk later toegevoegd. R. woongedeelte met gecementeerde gevel met beluikte rechth. vensters en rondboogdeur. Aan de straat gelegen dienstgebouw.
VIOE.

Haarkenstraat 29

Hoeve thans z.g. "Ter Bulken" gelegen in omhaagde boomgaard. Boerenhuis van zes trav. en één bouwl. onder zadeldak (pannen, n ⊥ straat), uit XVIII B. Witgekalkte gevel op gecementeerde plint met vier houten kozijnen voorzien van groen-witgeschilderde luiken met lichtopeningen. Laatste venster, vermoedelijk oorspronkelijk bolkozijn met kleine roedenverdeling Getoogd deurtje in grijsgeschilderde omlijsting op neuten met oren en waterlijst. Aflijnende muizentand. Onderkelderde keuken in achterbouw. In r. zijgevel sporen van muurvlechtingen en bouwnaad van verhoogd dak.
Ten W., oud bakhuis van het samengestelde type, voorzien van venstertje met zandstenen negblokken.
Hoeve tegenwoordig totaal vernieuwd, bakhuis behouden. 

SCHRAP

Kerkstraat 20

Dorpswoning van één bouwlaag onder zadeldak, pannen, // aan de straat.
Drie traveeën met licht getoogde, beluikte vensters met hersteld houtwerk. Aflijnende fries onder dakgoot, lekdrempeltjes boven de vensters en deur. Tegenwoordig blauw gekaleid. Achteraan geheel aangepast. GER.

Kerkstraat 21

Dorpswoning in omhaagd voortuintje,n // straat, met 6 traveeën, XIX, getoogde vensters met luiken. Behouden schrijnwerk met gekleurde ruitjes in bovenlichten. Aangepast dak met dakkapel.
VIOE.

Kerkstraat 22

Burgerwoning achter voortuintje met smeedijzeren hekken, van 2 bouwl. en 4 traveeën onder zadeldak, n // straat. Getoogde vensters met luiken.
Witgeschilderde bakstenen gevel.

VIOE.

Kerkstraat 39

Meisjesschool. Gebouwd in 1879 op initiatief van de pastoor en barones de Monin-Rendeux - Vermeulen en op grond van deze laatste, cf. gedenksteen. Uitgebreid in 1881 met een klooster en in 1883 met een jongensschool, een verd. op het klooster en een kloostermuur. Nieuwe school z.g. "H. Philomena", gesticht in 1893 door baron de Kerchove d'Ousselghem, burgemeester. De school kwam tevens o.l.v. de zusters van Gijzegem. In 1903 klooster vergroot met refter, slaapzaal, zolder en kelder. Bouw nieuwe kapel in 1931. R. vleugel gedateerd 1930. In de loop van de jaren 1950 en 1960 werden moderniseringswerken uitgevoerd. Enkel een klein gedeelte der school l. naast de kapel aan de straatkant bleef behouden: neogotisch bakstenen schoolgebouw met kruiskozijnen en spitsboogvormige boogvelden, op bovenverd. bolkozijnen.
VIOE.

Kerkstraat 43

Aaneengebouwde boerenarbeidershuisjes van één bouwl. onder zadeldaken (pannen, n // straat), uit XVIII B (?). Gecementeerde gevels, nr. 45 met schijnvoegen. Nr. 43 is grotendeels vernieuwd. Nr. 45. Zeven trav. breed. Drie houten kruiskozijnen, half beluikt, met roedenverdeling. Licht getoogd deurtje. Zijaandaken gecementeerd.
Interieur. Goed bewaarde huiskamer met grote schouw en balkenzoldering waarvan moerbalk met rolwerkversiering. Houten tochtscherm.
Ten O., witgeschilderd bakhuis op gepikte plint, van het samengestelde type, onder zadeldakjes.
Nr 45 is recentelijk gesloopt.

SCHRAP

Kerkstraat 48

Arbeidershuisjes van vijf en drie trav. onder verspringende zadeldaken (pannen, n // straat) vermoedelijk uit XIX A. Gelegen aan de straat, op de hoek met de Bovenstraat. Later witgekalkte gevels op gepikte plint. Rechth. vensters met groen-witgeschilderde luiken. Rechth. deur. Hoekhuisje (nr. 48) met later aangepaste en afgekante zijgevel. Aan erfzijde getoogde deurtjes in gecementeerde omlijsting.
VIOE.

Kleine Heirenthoek 17

Hoeve met losstaande bestanddelen in omhaagde boomgaard met ijzeren hek tussen overhoeks geplaatste gecementeerde hekpijlers met ernaast linde met kapelletje.
Ten N.W., boerenhuis met witgeschilderde gevel op gecementeerde plint, grotendeels wederopgebouwd na W.O. I. Twee rechth. en drie getoogde vensters met luiken. Getoogde deur. Bakstenen dakvensters met puntgeveltje ter hoogte van de tweede en vijfde trav. Naar verluidt l. trav. met afgewolfd dak in 1921 bijgebouwd. R. aangebouwde schuur en stal van baksteen, met gelijkaardig dakvenster.
Ten Z., // woonhuis, dwarsschuur onder zadeldak (golfplaten, n ⊥ straat) met rechth. poorten en ernaast iets oudere stal.
VIOE.

Landegemdorp kerk

Parochiekerk St.-Blasius en St.-Margriet Oudste vermelding van 1087, waarbij de kerk door de graaf aan de abdij van Drongen geschonken werd. Vermoedelijk wederopgebouwd en gewijd in 1121 onder naam van H.H. Blasius, Livinus en Margaretha. Driebeukige kruiskerk met transept en kruisingstoren in Romaanse-gotische stijl, met XV-zijbeuken, in XVIII verbouwd. In 1853 toevoeging van sacristieën. Vernield tijdens W.O. I en II (25 mei 1940). Bouw van een volledig nieuwe kerk vanaf 1955 n.o.v. architect A. Bressers. Inwijding op 19 mei 1961. Gecementeerde kerk met Romaans geïnspireerde gesloten volumes onder zadeldaken (pannen), rondboogvormige twee- en drielichten en vierkante klokketoren met opvallende ingesnoerde naaldspits op Z.W.-aanbouwsel.
Mobilair. Gerestaureerd Christusbeeld op kruis, z.g. "Onze Lieve Heer met het Schortje"
VIOE.

Landegemdorp znr

Zilverlinde met beeldbepalende kenmerken naast het koor van de kerk.
GER.

Moorstraat 7

Z.g. "Ter Varent". Hoeve met losstaande bestanddelen. Vlg. De Potter en Broeckaert een leen van de heerlijkheid van Vinderhoute zich uitstrekkend aan beide zijden van de kerk. Een recent aangebracht huisnaambord vermeldt het jaartal 1324 als eerste vermelding. Een gedeelte van de vroegere rechth. omwalling (cf. Poppkaart) bleef bewaard.
Ten W., sterk gemoderniseerd boerenhuis van één bouwl. onder zadeldak (pannen, n ⊥ straat). Enkel het volume van het vrij hoge huis en een gecementeerd l. zijaandak verwijzen naar de oude kern.
VIOE.

Moorstraat 12

Boerenarbeidershuisje van één bouwl. onder zadeldak (pannen), uit XIX. Gewitte gevel op gepikte plint met aflijnende muizentand. Rechth. deur met erboven verzekeringsplaatje "P.R." en rechth., beluikte vensters.
VIOE.

Moorstraat 20

Voormalig boerenarbeidershuis van één bouwl. onder zadeldak (pannen), vermoedelijk opklimmend tot XVIII. Gewitte gevel op gecementeerde plint. Rechth., beluikte vensters en deuren. Houten windveer onder overkragend dakschild. R. behouden aandak.
SCHRAP

Musschaverstraat 24

Tweegezinswoning voor boerenarbeiders daterend uit XIX en gelegen achterin voortuintje. Witgekalkte gevel op gepikte plint onder zadeldak (pannen). Eerste huisje met twee beluikte houten bolkozijnen, sporen van een deurtje ertussenin, r. ervan getoogd deurtje. Tweede huisje (nr. 25) met drie getoogde, beluikte vensters en rechth. deur. Laatste trav. vermoedelijk later bijgebouwd (cf. bouwnaad). R. aanbouwsel onder lessenaarsdak.
VIOE.

Musschaverstraat 10

Boerenarbeiderswoning dwars op de straat met één bouwlaag en zadeldak met pannen, loodrecht op de straat. 6 traveeën.Rechthoekige beluikte vensters. Licht getoogde deur met bakstenen omlijsting. Vermoedelijk XIXa of b.

VIOE.

Poeldendries 9

Voormalig kasteel z.g. "Van Hoobroeck-Van Ten Hulle", later bewoond door de Kerchove d'Ousselghem en thans door autoverzamelaar Mahy. Gelegen in een mooi park met verschillende vijvers in Engelse landschapsstijl. Op kaart van 1749 is de woning gelegen in een circulaire omgrachting met brugje en voorzien van een tweede walgracht met brug en toegangspoort tgov. de kapel. Op de kaart Vander Maelen is de omgrachte site onbehuisd en is een grotere vijver aangelegd ten Z. van de omgrachting en een kasteel bevindt zich ten W. ervan. Later nog werd het water van de grachten en de vijver tot één grote vijver met eiland verbonden. Vermoedelijk komt de oorspronkelijk omgrachte site overeen met het huidige eilandje met ijskelder.
Het XIX-kasteel werd na de vernieling van W.O. I in "aangepaste stijl", naar het vroegere model, wederopgebouwd. Thans bakstenen kasteel van drie bouwl. Onder schilddak. Voorgevel met uitspringende hoekrisalieten onder bekronend driehoekig fronton. L. polygonale hoektoren onder belvédere. Bepleisterde en rozegeschilderde middenpartij, gevat tussen arduinen zuilen met bekronend hoofdgestel en ijzeren balkonleuning, was oorspronkelijk een verd. hoger opgetrokken (verdwenen bij de restauratiewerken na 1918). Een wapenschild van de familie de Kerchove d'Ousselghem is in het stucfries in Lodewijk XVI-stijl ingewerkt. Vensters in zijrisalieten vergroot tot tweelichten in de jaren 1960. In XX aan voor- en zijgevel toegevoegd terras met balustrade. ijskelder in de vorm van een trechtervormige kuip van drie m op twee m zestig met twee hellingen, daterend van ca. 1880.

VIOE.

Poeldendries znr

"Poeldendrieskapel" of "Kapel van O.-L.-Vrouw van Zeven Weeën". Zou dateren uit XVII. Opgeknapt in 1851 met toevoeging van voorportaal en vernieuwde voorgevel. In 1967 werd de portiek op getorseerde zuilen verwijderd. Bak- en zandstenen barokkapelletje op arduinen plint met driezijdige koorsluiting. Klokgevel met bekronend gebogen fronton. Rondboogdeur in zandstenen omlijsting. Piëta op altaar.
VIOE.


Poeldendries 26

Voormalig kasteel van o.m. Everaert, Vermeulen-Dons en later Boddaert. Volledig nieuw wederopgebouwd in XX b. De omwalling met grote vijver is nog grotendeels bewaard; het domein errond is verkaveld.

SCHRAP

Poeldendries 38

Oud hoevetje in de straatbocht. Ten N., boerenhuisje met gecementeerde gevel van vijf en twee trav. en één bouwl. onder pannendak; vermoedelijk uit XVIII B. Rechth. vensters met bewaard houtwerk en witte luiken. Laag steekboogdeurtje. R. aanleunende staltrav. met houten bebording in zijgeveltop en aanbouwsel onder lessenaarsdak. Ten O., schuurtje met houten bebording onder zadeldak (pannen).
VIOE.

R. De Rudderstraat 30

Herenhuis van vijf trav. en twee bouwl. onder mansardedak (kunstleien) met dakkapellen, uit XIX. Voortuintje afgesloten door ijzeren hek. Gecementeerde gevel met schijnvoegen. Rechth. vensters, beneden met persiennes, en rechth. deur in arduinen omlijsting met kroonlijst op rolwerk.
Toestand 2010: restauratiewerken zijn haast voltooid. Toevoeging van liftkoker links.

VIOE.

R. De Rudderstraat 19

Dorpswoning uit XVIII met zadeldak en // aan de straat.
Rechthoekige vensters met luiken.Steile dakhelling met aandak links. Rechts aanbouw met dienstgebouw.

VIOE. 


R. De Rudderstraat 9

Schuin t.o.v. de straat ingeplante boerenarbeiderswoning op erf. Eén bouwlaag onder zadeldak, mechanische pannen. 8-9 traveeën met r. gekoppelde rechth. Vensters met luiken. R lichtgetoogde deur. Aflijnende muizentand. Gevoegde straatgevel.

VIOE.

R. De Rudderstraat 11

Dorpswoning met twee bouwlagen en 3 traveeën onder zadeldak, // aan de straat.
Lichtgetoogde vensters, op gelijkvloers beluikt. Vernieuwd houtwerk op 1° verd. L. aanbouw onder zadeldak.Geboortehuis van Renaat De Rudder, verzetstrijder WO 1.
VIOE.

R. De Rudderstraat 35

Voormalige tweegezinswoning van samen tien trav. en één bouwl. onder zadeldak (mechanische en Vlaamse pannen, n // straat). Gewitte gevel op gepikte plint. Rechth. beluikte vensters met diefijzers onder houten latei. Lichtopeningen in de luiken. Twee rechth. deurtjes in groengeschilderde omlijsting. Naar verluidt eerste trav. misschien vroegere weefkamer.
Ten O., dwarsschuur onder zadeldak (pannen, n ⊥ straat en woonhuis).
VIOE.

R. De Rudderstraat 41

Hoeve met losstaande bestanddelen, opklimmend tot XVIII (?). Begraasd erf afgesloten met ijzeren hek en hekpijlers. Boerenhuis van vijf trav. en één bouwl. onder zadeldak (zwarte mechanische pannen, n // straat). Gewitte gevel op gepikte plint. Vernieuwde rechth. vensters en luiken. Sporen van venster met zandstenen negblokken l. naast de deur. Korfboogdeurtje in roodgeschilderde uitspringende bakstenen omlijsting op neuten. Zijgevels afgewerkt met muurvlechtingen.
Ten W., deels vernieuwde dwarsschuur onder zadeldak (pannen, n ⊥ straat en woning).
SCHRAP

Scheurestraat 4

Boerenarbeiderswoning in tuin, dwars op de straat, onder geknikt zadeldak met één bouwlaag. Gecementeerde voorgevel. Beluikte rechthoekige vensters met ijzeren poutrels. Behouden schrijnwerk met onder- en bovenlichten onderverdeeld in kleine vakken. Achteraan aanbouw met deuren met versierde lichtopeningen. Opzij vernieuwd venster. Smeedijzeren toegangshek.

GER.

Scheurestraat 5-6

Tweegezinswoning met oude kern daterend uit XVIII B, afgedekt met zadeldak (pannen, n // straat) tussen zijtuitgevels. Rood-witgeschilderde gecementeerde gevels met vernieuwde vensters en deuren. Zijaandaken afgewerkt met muurvlechtingen.
Interieur. In woonkamer onversierde balk en behangen schouw.
VIOE.

Scheurestraat 11

Boerenhuis van vier (?) trav. en één bouwl. onder deels mank zadeldak (pannen, n ⊥ straat) uit XVIII; schuin ingeplant t.o.v. de straat, omhaagd beboomd voorerf met ijzeren hek.
Witgekalkte gevel op gepikte plint. Kleine houten bolkozijnen met bewaard houtwerk, diefijzers en luiken. Licht getoogd deurtje. Daklijstbalkjes onder overkragend dakschild. L. zijaandak met muurvlechtingen. R., blind zijaanbouwsel onder zadeldakje (bakoven).
Ten W., dwarsschuur onder zadeldak (pannen, n // straat) met ervoor mestvaalt.
In 2010 verlaten en verwaarloosd

VIOE.

Scheurestraat 10

Thans z.g. "De Kleemhoeve". Hoeve met losstaande bestanddelen vermoedelijk uit XIXA; omhaagde voortuin met ijzeren hek. Boerenhuis met naar W. gerichte, witgekalkte gevel van zeven trav. op gepikte plint met getrapte kroonlijst onder overkragend zadeldak (pannen). Licht getoogde vensters met persiennes. Laag rechth. deurtje in groengeschilderde omlijsting. R. zijgevel, lichtgeelgeschilderd met muurvlechtingen.
VIOE.

Stationsstraat 1

Stijlvol herenhuis met bijhorende dienstgebouwen; daterend uit de jaren 1880. Het voortuintje met ijzeren afsluiting verdween bij het verbreden van de straat. Neoclassicistisch herenhuis met bepleisterde en beschilderde lijstgevel op arduinen plint van vier trav. en twee bouwl. onder schilddak (pannen). Dubbelhuisopstand. Benedenverd. verrijkt met imitatiebanden en afgelijnd door kordon. Rechth. benedenvensters met persiennes. Getoogde bovenvensters in geriemde omlijsting met sluitsteen. Rechth. deur (+ tr.) gevat in geprofileerde arduinen omlijsting. Versierde borstwering. Een klassiek hoofdgestel met consoles lijnt de gevel af. Zijgevel bekleed met kunstleien.
Bijgebouwen in L-vorm rondom geplaveide binnenplaats, afgesloten van de straat met ijzeren hek tussen bakstenen pijlers. De bakstenen gebouwen deden dienst als hoevegebouwen en als bier- en likeurhandel, opgericht na W.O. I.

VIOE.

Stationsstraat 2

Pittoresk hoevetje met frisse beschildering van de voorgevel, thans z.g. "Dorpshoeve". Boerenhuisje (n ⊥ straat), met voor- en achtertuintje afgesloten met ijzeren hek; jaartal 1738 op de beraapte straatgevel. Beraapte voorgevel van vier trav. op gepikte plint onder steil zadeldak (pannen) met zijaandaken rustend op ringvormig uitgesneden modillons aan de voorgevel en meer uitgewerkte modillons aan de achtergevel. Rechth. vensters met bewaard houtwerk in vlakke, blauwgeschilderde omlijsting. Korfboogdeurtje gevat in uitspringende bakstenen omlijsting, blauwgeschilderd met witte voegen en rood-wit voor het gebogen kroonlijstje, het niskapelletje erboven heeft een gelijkaardige omlijsting. Beraapte straatpuntgevel met twee gebogen zolderluiken, afgewerkt met aandak en muurvlechtingen. De dienstgebouwen ten O. van het boerenhuis zijn van recentere datum.
VIOE.

Stationsstraat 3

Dorpswoning met 2 bouwlagen onder zadeldak. 2 traveeën met rechthoekige, afgetopte ramen en deur.
Opvallende bakstenen versieringen en stenen (natuursteen?)afwerking boven de vensters en deur.Vernieuwde dakgoot. Plint in zwarte tegeltjes. Behouden voordeur met zwartgeschilderd smeedwerk. GER.

 

Stationsstraat 11

Pastorie. Vlg. gevelsteen boven de plint, r. van de deur, gebouwd onder "F. De Smet pastor 1836". Gerestaureerd o.l.v. G. De Braekeleir (Gent) ca. 1978. Voortuin afgesloten door ijzeren hekken tussen overhoekse bakstenen pijlers. Bakstenen lijstgevel met dubbelhuisopstand van vijf trav. en twee bouwl. onder schilddak (leien). Eenvoudige ordonnantie met rechth. vensters en deur.
VIOE.

Stationsstraat 21

Grote burgerwoning uit XXb met modernistische inslag. Twee bouwlagen (hoofdgebouw) en 1 bouwlaag (aanbouw rechts) in grijsbruine baksteen onder zadeldaken (zwarte pannen, gesausd). Rechth. ramen onder gecementeerde lijst. Hoofdgebouw n ⊥ straat en bijgebouw // aan de straat.
GER.

Stationsstraat 31

Ruime burgerwoning uit XXb met twee bouwlagen onder afgewolfd dak.Brede lichtgetoogde vensters met behouden schrijnwerk, beneden beluikt. Rechthoekige deur in diep portiek. Op de N.O. hoek zeshoekig torentje op steunzuiltjes met 2 verdiepingen met spitsdak. 

GER.

Stationsstraat 38

Dorpswoning met één bouwlaag en 3 traveeën met rechthoekige vensters waarin behouden schrijnwerk. XXb. Vier sierankers. Bakstenen versieringen, rechterdeel van de woning verhoogd met puntgevel naar de straat. Linkerdeel bezit een knikdak. 

GER.

Stationsstraat 109

Vlg. opschrift op l. zijgevel vroeger woonhuis van "Aug. 't Hooft Hofbouwer". Alleenstaand dubbelhuis van vijf trav. en twee bouwl. onder schilddak (pannen), uit XIXB. Verankerde, gecementeerde gevel met getoogde, omlijste muuropeningen.
GER.

Vosselarestraat 10

Dorpswoning met 3 trav. Licht getoogde
beluikte ramen. Aflijnende muizentand gewitte gevel op gepikte plint
VIOE.

Vosselarestraat 24

Alleenstaand huis, vroeger herberg, van vier trav. en twee bouwl. onder zadeldak (pannen, n // straat), uit XIX B. Beschilderde gevel op gecementeerde plint. Licht getoogde vensters. Op borstwering paneel voor opschrift.
VIOE.

Westhoek 25

Thans z.g. "Hof te Landegem".. Op een ".kaerte figuratieve" van het pachtgoed te Landeghem, competerende d.aelmoesenije van St.-Baefs.. opgemaakt door Jan Baele in 1650 wordt het pachtgoed voorgesteld met een omwalde motte en een grote vijver, een boerenhuis met zijtrapgevels en een dreef leidend naar het goed. Thans hoeve met losstaande bestanddelen met nog bestaande vijver als een gedeelte van de vroegere omgrachting; vermoedelijk wederopgebouwd begin XIX.
Gewit boerenhuis op gecementeerde plint onder zadeldak; grotendeels vernieuwd. Ten N., gewitte stallen op gepikte plint onder zadeldak (pannen). Merkwaardige moerbalk binnenin met inscriptie "Bottier et Bremmaecker 1805".
Ten O., dwarsschuur onder zadeldak (pannen) met twee in het dak verhoogde doorritten (1125-1127).
Tegenwoordig geelgeschilderd.

SCHRAP

Westhoek 31

Thans z.g. "Weststede". Hoeve met losstaande bestanddelen in boomgaard, gelegen aan de autostrade. Vernieuwd woonhuis uit XX A. Dwarsschuur onder zadeldak (mechanische pannen, n ⊥ straat) in zijpuntgevel d.m.v. bakstenen gedateerd 1889.
VIOE.

Westhoek 35

Hoeve met losstaande bestanddelen gelegen in boomgaard. Ten N., boerenhuis van zeven trav. en één bouwl. Onder zadeldak (pannen, n straat), uit XVIII. Gewitte gevel op gepikte plint. Rechth. vensters met groenwitgeschilderde luiken voorzien van ovale lichtopeningen. Sporen van speklagen en zandstenen vensterstijlen op de penanten. Korfboogdeurtje in uitspringende, roodgeschilderde bakstenen omlijsting met hoekblokken en sluitsteen en gebogen waterlijstje. Modillons onder overkragend dak. R. Iater aangebouwd dienstgebouw. Sporen van muurvlechtingen in de l. zijgevel. Ten O., schuur en stallen onder zadeldak (pannen, n // straat), zonder noemenswaardigheden.
Ten N.W., bakhuisje met puntgevels afgewerkt met muurvlechtingen.

VIOE.

Westhoek kapel

Neogotische kapel vlak bij de autoweg E 40 gelegen.
XXa of b kapelletje met spitsboogdeur en oculus erboven. Grijs bakstenen omlijstingen. Bekronend kruisje in ijzer. Groengeschilderde afwerking van dakrand en deuren/vensters. Onlangs gerestaureerd via 'Kapellenproject'.
GER.

Wildekouter 16

Hoeve met losstaande bestanddelen op de hoek met de Puttemeersstraat. Oude hoevegebouwen, minstens opklimmend tot XVIII, met nieuw ingeplant woonhuis (XX c) ten Z.O.
Oud boerenhuis, gebruikt als bedrijfsgebouw, van zeven trav. en één bouwl. Onder zadeldak (pannen, n ⊥ straat). Thans gecementeerde gevel met vernieuwde vensters. Twee bewaarde korfboogdeurtjes met uitspringende bakstenen omlijsting en gebogen waterlijstje. R. deurtje met bekronende oculus. Zijtuitgevels afgewerkt met muurvlechtingen.
Ten Z., schuur en stallen van acht trav. Onder zadeldak (pannen, n ⊥ straat) met centrale rechth. doorrit in de vijfde trav. en gedichte poort van wagenhuis in de zevende trav. Muurvlechtingen op de zijgevels verwijzen naar een verbouwde oude kern.
Ten N., oud bakhuis van drie trav. onder zadeldak (pannen) tussen zijaandaken met muurvlechtingen.
In 2010 zeer bouwvallig.

VIOE.

Wildekouter 18

Thans z.g. "Meirebeekhoeve". Hoeve met losstaande bestanddelen, uit XIXB. Bakstenen boerenhuis van vier trav. en één bouwl. onder zadeldak (pannen, n // straat). Licht getoogde vensters met bewaard houtwerk en witte luiken met hartvormige lichtopeningen. Dwarsschuur en stallingen haaks op de straat.
VIOE.